Üroloji
Op. Dr. Mustafa Göksel AYKÖSE

Hafta İçi Çalışma Saatleri
08:30 - 17:30
Hafta Sonu Çalışma Saatleri
08:30 - 17:30
Doktor / Op. Dr. Mustafa Göksel AYKÖSE


Hakkında

Hakemli Dergi Makalesi

Cangüven O, Aykose G, Albayrak S, Goktas C, Horuz R, Yencilek F. Efficacy Of Testosterone Gel İn The Treatment Of Erectile Dysfunction İn Hypogonadal Hemodialysis Patients: A Pilot Study. Int J Impot Res. 2010 Mar;22(2):140-5.

Sarı U, Cangüven Ö, Selimoğlu A, Göktaş C, Horuz R, Ayköse G, Koçak M, Albayrak S. Mesane kanseri tedavisinde radikal sistektomi ile mesane koruyucu yaklaşımların sağkalım ve yaşam kalitesi yönünden karşılaştırması: Geriye dönük bir çalışma. Türk Üroloji Dergisi 2010;36(1):18-24

Göktaş C, Cangüven Ö, Ayköse G, Albayrak S. Pyeloplasti Operasyonlarında Polietilen Beslenme Tüpü İle Diversiyon: Pratik, Etkin Ve Ucuz. J Kartal Tr. Yıl: 2004 Cilt: 15 Sayı:3 155-157

Cangüven Ö, Göktaş C, Aykose G, Albayrak S. Aşırı Aktif Mesane Sendromlu Hastalarda Alınan Öykünün İşeme Günlüğü İle Karşılaştırılması. J Kartal Tr. Yıl: 2005 Cilt: 16 Sayı:17-19

Yurtiçi Bildiri

Albayrak S, Hirik E, Ayköse G, Bülbül M, Sarı U. Varikoselektomide Transıllüminasyon tekniği: 215 Olgudaki Sonuçlar. 5. Ulusal Androloji Kongresi.2003 poster(p-78)

Göktaş C, Cangüven Ö, Aykose G, Albayrak S. Pyeloplasti Operasyonlarında Polietilen Beslenme Tüpü İle Diversiyon: Pratik, Etkin Ve Ucuz. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2004. Sözel sunu ve poster (p-325)

Cangüven Ö, Göktaş C,Sarı U , Aykose G, Albayrak S. Hematürili Hastalar Üroloğa ilk ne zaman başvurur ve bu durum evrelemeji nasıl etkiler?. 19. Ulusal Üroloji Kongresi. 2006. Poster(p-120)

Cangüven Ö, Aykose G, Göktaş C, Horuz R, Albayrak S. Hemodiyaliz Hastalarında cinsel Yaşam; Etkileyen Faktörler ve IIEF sonuçları.19. Ulusal Üroloji Kongresi. 2006. Poster(p-191)

Yurtdışı Bildiri

Ilbey Y, Göktaş C, Ayköse G,Horuz R, Albayrak S., Our Current Indıcatıons for Open Stone Surgery. 2nd Eurolithiasis Society (EULIS) Symposium (10th European Symposium on Urolithiasis), Istanbul , 2003. poster

Göktaş C, Cangüven Ö, Ayköse G, Horuz R, Albayrak S. Assesment of Stone Patıents Satısfaction and treatment modalities: a Questıonnaıre Study. 11th European Symposium on Urolithiasis , Coburg, Germany , 2005. poster

Albayrak s.,Cangüven O,Göktaş C, Ayköse G,Horuz R. Bladder Neck Sparıng Approach ın Transuretral Resection of the prostate. 8 th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Socıety of Urologıcal Tecnology Workshop. 2006. (video sunu,v-57)

Doktora tezi

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni İle Hemodiyaliz Tedavisi Gören Cinsel Disfonksiyonlu Erkeklerde Gonadal Fonksiyonların Ve Testosteron Replasman Tedavisinin Değerlendirilmesi. Üroloji, İstanbul Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi II.Üroloji Kliniği, İstanbul, 2006

Devam Eden Çalışmalar:

Üroloji'de yeni bir taş tipi: Lisardite

1999 – 2000 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu(UBİAT) başkan yardımcısı olarak çeşitli kongre, seminer ve workshop programlarının hazırlanmasında görev aldım. Mecburi hizmetimi Kars Devlet Hastanesi'nde tamamladım. Aynı hastanede başhekim yardımcılığı ve bilgi-işlem sorumlusu olarak görev yaptım. Daha sonra Kütahya Doç Dr Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde ve Özel Bodrum Hastanesi'nde görev yaptım. Halen Özel Nazilli Referans Hastanesinde çalışmaktayım.Özel ilgi alanlarım Laparoskopik Üroloji ve Hipospadias Cerrahisidir. Elektromagnetik&Elektrohidrolik ESWL cihazlarının kullanımı ile ilgili tecrübem var.Türk Üroloji Derneği ve Türk Androloji Derneği üyesiyim. TÜYK sertifikası sahibiyim.İş Deneyimi
Kars Devlet Hastanesi
Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi
Özel Bodrum Hastanesi

Eğitim Hayatı
2011 19. International Applied Laparoscopic Urology Course, HAMBURG
2011 Endouroloji Derneği Yaz Okulu,Laparoskopi Eğitimi, İSTANBUL-KAYSERİ
2001–2006 Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji İhtisası,İSTANBUL
1994–2001 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, BURSA
1992–1994 Aydın Lisesi, AYDIN
1989–1991 Babadağ Ortaokulu, DENİZLİ
1983–1988 Hazım Tepeiran İlkokulu, NİĞDE


Doğum Yeri / Tarihi
Ankara / 1978