"Bebek Dostu Hastane" Ünvanı Aldık
Referans Blog / "Bebek Dostu Hastane" Ünvanı AldıkHatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak Bakanlığımız tarafından 1991 yılından itibaren UNICEF işbirliğinde “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler” programı yürütülmektedir. Bu program kapsamında tüm sağlık kurumlarında anne sütü ile beslenme konusunda standart yaklaşımlar ile özel tıbbi durumlar dışında, tüm bebeklerimizin anne sütü ile beslenmelerini sağlamak ve doğru uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapılmakta ve kurumlar bu çalışmaları doğrultusunda değerlendirilerek uygun bulunanlar Uluslararası bir unvan olan “Bebek Dostu Hastane” ve “Bebek Dostu Sağlık Kurumu” ünvanı almaktadır.

Hastanemize, Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında “ Bebek Dostu Hastane” ünvanı verilmiştir.

HASTANEMİZİN EMZİRME POLİTİKASI

 1. Hastanemizde anne sütü ile beslenme ve emzirme teknikleri ile ilgili yazılı politika oluşturulmuştur.
 2. Hastanemizde çalışan personel bu politika doğrultusunda 15 saat teorik, 3 saat uygulamalı eğitim almıştır. Bu eğitimler periyodik olarak 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.
 3. Gebelerde 32.haftadan itibaren emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda kadın sağlığı ve doğum polikliniğimizde bireysel olarak bilgilendirme yapılmaktadır.
 4. Hastanemizde anne sütü ile beslenmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesi teşvik edilmektedir.
 5. Annelere, hastanemizde başvuracakları kişilerin iletişim bilgileri verilerek, hastaneden taburcu olduktan sonra emzirmeye devam edebilmeleri, karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri, bebeklerinin ve kendi kontrollerini yapabilmeleri için işleyiş hakkında bilgi verilir.
 6.  Hastanemizin bebek odası yoktur. Anne ve bebeğin 24 saat bir arada kalmalarını sağlayacak uygulama kurumumuzda benimsenmiş ve uygulanmaktadır.
 7. Doğumu izleyen ilk yarım saat içinde emzirmeye başlanabilmesi için, ebe ve hemşireler tarafından anneye yardımcı olunmaktadır. Bebek her istediğinde emzirme teşvik edilmektedir.
 8. Emzirilen bebeklere yalancı meme ve emzik türü, herhangi bir yapay malzeme verilmemektedir.
 9. Tıbben gerekli olmadıkça bebeklerin ilk 6 ay, sadece anne sütü ile beslenmeleri teşvik edilmektedir.
 10. Hastanemizde doğum sonrası yatan hasta servisinde her gün emzirme ile ilgili Doktor, Hemşire ve Ebe tarafından emzirme eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerde annelere emzirmenin nasıl olacağı, bebeklerinden ayrı kaldıkları durumlarda sütün sağılması ve saklanmasının nasıl yapılacağı bilgisi verilmektedir.
 11. Kurumumuzda Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği Anne sütü muadillerin kullanılması ile ilgili uluslararası yasa temel alınarak, hastanemizde ek besin ile ilgili her türlü reklamlar, tanıtım broşürleri ve ücretsiz numune dağıtımı yasaklanmıştır.
 12. Annelere bebeklerini, bebeğin istediği sıklıkta ve sürede emzirmeleri öğütlenir.
 13. Tıbbi bir gereksinim olmadıkça bebeklere anne sütünden başka yiyecek ve içecek verilmez.
 14. Bebeğin emzirtilmesi, anneye uygun emzirme tekniği uygulamalı olarak gösterilerek anlatılır.
 15. Kurumumuzda annelerin bebeklerini rahatça emzirebilecekleri emzirme odası bulunur.

 SAĞLIĞIN ÖZEL ADRESİ
Anlaşmalı Kurumlar
"SGK, Özel, Kamu Bankarları, Sigorta Şirketleri ve Çalışanlar İçin Kurum Ödemeli tüm anlaşmalı kurumları incleyebilirsiniz."

Tüm Anlaşmalı Kurumlar