Genel Cerrahi
Poliklinik / Genel Cerrahi


Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir.

Cerrahi kelimesi Latince'de 'chirurgiae' teriminden köken almakta ve 'el işi' anlamına gelmektedir. Cerrahi, tıbbın en eski dallarından biri olup ilaçla ya da diğer tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılması ya da hastalıklı organın kesip çıkarılarak doğal ve uygun şekline dönüştürülmesi esasına dayanır.

Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistemin adı ile anılmaktadır. Guatr (tiroid bezi), meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri Genel Cerrahi alanına girmektedir. Sistemlere göre ayrıldığında ise; guatr ameliyatları, meme ameliyatları, yemek borusu, mide, onikiparmak barsağı, ince barsak, kalın barsak, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları, karaciğer ve fıtık ameliyatları Genel Cerrahi'nin kapsamına girer. Genel Cerrahi bazı olgularda sadece ameliyat ile değil koruyucu hekimlik ile ameliyattan korunmayı da hedefler.

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji veRadyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi'nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Hastanelerimizin Genel Cerrahi Bölümleri'nde toplum sağlığının geliştirilmesi konusundaki sosyal sorumluluk bilinciyle, kalınbağırsak kanseri ve meme kanserinin erken tanısı için tarama ve detaylı takip programları da yapılmaktadır.

Genel Cerrahi Polikliniğinde hafta içi günlerde 9.00-18.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir. Acil durumlarda haftanın her günü ve her saatinde hastalar konsülte edilebilmektedir. Hastanemiz, genel cerrahiyi ilgilendiren her türlü hastalığın tetkik ve tedavisi için ileri teknolojik imkânlarla donatılmış bulunmaktadır.

Genel Cerrahi biriminde tetkik ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar şunlardır:

 • Yemek borusunun cerrahi hastalıkları
 • Delinme, divertikül, fıtıklar, tümörler...
 • Midenin cerrahi hastalıkları
 • Ülserler, tümörler...
 • İnce barsakların cerrahi hastalıkları
 • Tıkanıklıklar, iltihabi hastalıklar, tümörler, fistüller, damar tıkanıklıkları...
 • Kalın barsakların cerrahi hastalıkları
 • Divertiküller, ülserler, tıkanıklıklar, enfeksiyonlar, polipler, tümörler, akut apandisit,
 • Anal bölge cerrahi hastalıkları
 • Hemoroid, anal fissür, anal fistül, perianal abseler...
 • Karaciğerin cerrahi hastalıkları
 • Abseler, kistler, tümörler...
 • Safra kesesi ve safra yollarının cerrahi hastalıkları
 • Kolesistitler, safra kesesi taşları, safra kanalları tıkanıklıkları, tümörler...
 • Pankreasın cerrahi hastalıkları
 • Dalağın cerrahi hastalıkları
 • Fıtıklar
 • Memenin cerrahi hastalıkları (meme ağrısı, kitle, meme iltihapları...)
 • Endokrin organların cerrahi hastalıkları
 • Tiroid hastalıkları, paratiroid hastalıkları, Böbrek üstü bezi hastalıkları
 • Genel vücut travmaları
 • Yanıklar

Genel Cerrahi birimimizde uygulanan başlıca tetkik ve tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Karın içi organlarla ilgili her türlü açık cerrahi girişim
 • Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsak ameliyatları
 • Safra kesesi ve safra yolları ameliyatları
 • Karaciğer ameliyatları
 • Pankreas ve dalak cerrahisi
 • Anal bölge ameliyatları (cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle hemoroid tedavisi)
 • Fıtık cerrahisi
 • Meme cerrahisi
 • Endokrin organ cerrahisi (Tiroid vs.)
 • Laparaskopik cerrahi
 • Karın içi organlar, safra kesesi ve safra yolları ile ilgili kapalı ameliyatlar.


SAĞLIĞIN ÖZEL ADRESİ
Anlaşmalı Kurumlar
"SGK, Özel, Kamu Bankarları, Sigorta Şirketleri ve Çalışanlar İçin Kurum Ödemeli tüm anlaşmalı kurumları incleyebilirsiniz."

Tüm Anlaşmalı Kurumlar