444 61 72  |    info@referanshastanesi.com
Logo
 Online Randevu
 444 61 72
KOMİTE VE EKİP ÜYELERİ    

Oluşturulan komitelerin isimleri ve komite üyelerinin adı, soyadı, unvanı, fotoğrafı

Komite ve Ekiplerimiz

Bölüm kalite sorumlularının katılımıyla yıl içinde belli periyotlarla aşağıdaki komite ve ekiplerimiz toplanmaktadır:

1- Eğitim Komitesi

Adı Soyadı

Unvanı

Op. Dr. Serkan KAYDAN

Mesul Müdür

Uz. Dr. Deniz ŞELECİ KURU

Kardiyoloji Uzm.

Hilal KOYUNCU

Enfeksiyon ve Eğitim Hemşiresi

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

İdari İşler Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Selim OPTUR

Bölüm Kalite Sorumlusu

2- Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Op. Dr. Serkan KAYDAN

Mesul Müdür

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

İdari Hizmetler Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Uz.Dr. Recep BURHANOĞLU

Dahiliye Uzmanı

Hilal KOYUNCU

Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi

Ahmet TOPÇU

Güvenlik Görevlisi

Selim OPTUR

Labaratuvar Teknikeri

İsmail KESKİN

Radyoloji Teknisyeni

Kübra ŞEBEROĞLU

Bölüm Kalite Sorumlusu

Emine GÜLMEDİ

Bölüm Kalite Sorumlusu

3- Atık Yönetimi Komitesi

Op. Dr. Serkan KAYDAN

Mesul Müdür

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

İdari Hizmetler Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Kübra ŞEBEROĞLU

Atık Yönetim Sorumlusu

Hilal KOYUNCU

Enfeksiyon ve Eğitim Hemşiresi

4- Hasta Güvenliği Komitesi

Dr. Müjgan YILDIRIMKAYA

Mesul Müdür Yardımcısı

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

İdari Hizmetler Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Op. Dr. Eray ULU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Uz. Dr. H. Kamer BÜYÜKMİRZA

Biyokimya Uzmanı, İş Yeri Hekimi

Uz. Dr. Recep BURHANOĞLU

Dahiliye Uzmanı

Uz. Dr. Filiz KARİP

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Hilal KOYUNCU

Enfeksiyon ve Eğitim Hemşiresi

Demet ÖZEN

Eczacı

Deniz ORHAN

Bilgi Sistem Sorumlusu

Kübra ŞEBEROĞLU

Bölüm Kalite Sorumlusu

Selim OPTUR

Bölüm Kalite Sorumlusu

5- Tesis Güvenliği Komitesi

Op. Dr. Serkan KAYDAN

Mesul Müdür

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdür

Ömer ŞAHAN

İdari Hizmetler Müdürü

Naim KOÇOĞLU

Bölüm Kalite Sorumlusu

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Osman AKKULAK

Teknik Servis Personeli

Ahmet TOPÇU

Güvenlik Görevlisi

Kübra ŞEBEROĞLU

Otelcilik Hizmetleri Sorumlusu

6- Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Op. Dr. Serkan KAYDAN

Mesul Müdür

Uz. Dr. Esin NURAY

Yeni doğan Sorumlu Hekimi

Uz.Dr. Filiz KARİP

Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

Op. Dr. Göksel AYKÖSE

Üroloji Uzmanı

Uz. Dr. Recep BURHANOĞLU

Dâhiliye Uzmanı

Uz. Dr. Cemile ÇAKMAK

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Eray ULU

Kadın Doğum Uzmanı

Demet ÖZEN

Eczacı

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

İnci YAŞAR

Satınalma Sorumlusu

Hilal KOYUNCU

Enfeksiyon ve Eğitim Hemşiresi

Kübra ŞEBEROĞLU

Temizlik Şefi

7- Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Komitesi

Op.Dr Serkan KAYDAN

Mesul Müdür (Genel Cererah Uzmanı)

Dr. Müjgân Sönmez YILDIRIMKAYA

Acil Servis Sorumlu Hekimi

Uz.Dr. H.Kamer BÜYÜKMİRZA

Lab. ve Transfüzyon Sorumlu Hekimi

Uz.Dr. Recep BURHANOĞLU

Dahiliye Uzm.

Uz.Dr. Esin NURAY

Çaocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.

Op.Dr. Eray ULU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.

Op.Dr. M. Can TAŞKIRAN

Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı

Uzm. Dr. Filiz KARİP

Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi, Anestezi Uzm.

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Gülsüm HAN

Başhemşire

Hilal KOYUNCU

Enfeksiyon ve Eğitim Hemşiresi

Selim OPTUR

Labaratuvar Teknikeri

Deniz ORHAN

İstatistik/Arşiv Görevlisi

R. Rüya TAZEGÜL

Hehovijilans Hemşiresi

Serap GENÇ

Hehovijilans Hemşiresi

8- Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi

 

Op. Dr Serkan KAYDAN

Mesul Müdür

Abdullah SERTDEMİR

Acil Durum ve Afet Yönetim Sorumlusu

Ömer ŞAHAN

Hastane Müdürü

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Naim KOÇOĞLU

Muhasebe Müdürü

Ali YILDIRIM

İş Güvenliği Uzmanı

9- Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi

Ömer ŞAHAN

Teknik ve İdari İşler Müdürü

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Osman AKKULAK

Teknik Servis Personeli

10- Hasta Hakları İletişim Birimi

Dr. Müjgan Sönmez YILDIRIMKAYA

Hasta Hakları İletişim Birim Sorumlusu

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdür

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Süleyman EROĞLU

Halkla İlişkiler

Kübra ŞEBEROĞLU

Temizlik Şefi

11- Bina Tesis Turu Ekibi

Op. Dr. Serkan KAYDAN

Mesul Müdür

Ömer ŞAHAN

Teknik Hizmetler Müdürü

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Kübra ŞEBEROĞLU

Temizlik Şefi

Hilal KOYUNCU

Enfeksiyon ve Eğitim Hemşiresi

12- İlaç Yönetim Ekibi

Op. Dr Serkan KAYDAN

Mesul Müdür

Ecz. Demet ÖZEN

Eczacı

Op.Dr. Eray ULU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm

Uz.Dr. Recep BURHANOĞLU

Dahiliye Uzmanı

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Cemile Yaşar

Satınalma Sorumlusu

13- Bilgi Güvenliği Ekibi

Op. Dr Serkan KAYDAN

Mesul Müdür

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Deniz ORHAN

Bilgi Sistemleri Sorumlusu

Mehmet TUN

Bilgi Sistemleri Personeli

14- Çalışan Görüş Öneri Şikayet Değerlendirme Ekibi

Dr. Müjgan YILDIRIMKAYA

Mesul Müdür Yardımcısı

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

Hastane Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Hilal KOYUNCU

Enfeksiyon ve Eğitim Hemşiresi

15- Hasta ve Yakınları Görüş Öneri Şikayet Değerlendirme Ekibi

Dr. Müjgan Sönmez YILDIRIMKAYA

Mesul Müdür Yardımcısı

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

Hastane Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Hilal KOYUNCU

Enfeksiyon ve Eğitim Hemşiresi

16- Memnuniyet Anketleri Değerlendirme Ekibi

Op. Dr. Serkan KAYDAN

Mesul Müdür

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

Hastane Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

17- Nütrisyon Destek Ekibi

Uzm. Dr Filiz KARİP

Genel yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

Uzm. Dr. Esin NURAY

Y.D.Y.B Sorumlu Hekimi

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Tuba ÇETİNEL

Diyetisyen

Rüya TAZEGÜL

Y.D.Y.B Sorumlu Hemşiresi

Şengül İNCEOĞLAN

G.Y.B Sorumlu Hemşiresi

18- Rradyasyon Güvenliği Ekibi

Uz. Dr. Süleyman BAŞPINAR

Radyoloji Uzmanı

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

Hastane Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

İsmail KESKİN

Radyoloji Teknisyeni


1 Eğitim Komitesi

 2 Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi

 3 Atık Yönetim Komitesi

 4 Hasta Güvenliği Komitesi

 5 Tesis Güvenliği Komitesi

 6 Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 7 Kan Ürünleri Transfüzyon Komitesi

 8 Acil Durum Ve Afet Yönetim Ekibi

 9 Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi

 10 Hasta Hakları İletişim Birimi

 12 İlaç Yöneyim Ekibi

 13 Bilgi Güvenliği Ekibi

 14 Çalışan Görüş Öneri Şikâyet Ekibi

 15 Hasta Ve Yakını Görüş Öneri Şikâyet Ekibi

 16 Memnuniyet Anketleri Değerlendirme Ekibi

 17 Radyasyon Güvenliği Ekibi

 18 Nütrisyon Destek Ekibi

MAKALELER
Lazer Epilasyon Yaptırmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
Geçmeyen Öksürük Önemlidir!
Endoskopi ve Kolonoskopi
Sinüzit Deyip Geçmeyin!
Mide Kanserine Dikkat!
PRP Uygulamaları
Yeni Doğan Sünneti ve Yararları
Burun Kanamaları Nedenleri
Alerji Testi
Lazer Tedavisi Alexandrite Elite+
SOSYAL MEDYA
@referanshastanesi

Istenmeyen tuylerden kurtulmanin tam zamani! Lazer epilasyonda tum bolgelerde %50 INDIRIM!

A post shared by Özel Referans Hastanesi (@referanshastanesi) on

NÖBETÇİ ECZANELERYeni Sanayi Mah. Devlet Karayolu
Cad. No:59 Nazilli/Aydın


Web Tasarım Emre YÜZ


REFERANS HASTANESİ
Kurumsal
Teknik Altyapımız
Kalite Politikamız
Yönetim Kurulumuz
İletişim


HASTA & ZİYARETÇİLER
Hasta Hakları
Hasta Sorumlulukları
Ziyaretçi Politikası
Refakatçi Politikası
Güvenlik Politikası


SAĞLIK BLOG
Skolyoz Ameliyatı
"Bebek Dostu Hastane" Ünvanı Aldık
Zoru Başardık!
Karın Ağrısı Deyip Geçmeyin!
Damardaki Tehlike Referans'ta Yakalandı!


ANDROID UYGULAMASI