Kardiyoloji
Poliklinik / Kardiyoloji


Bölümümüz; kalp sağlığını korumak ve kalp hastalıklarını dünya standartlarında teşhis ve tedavi etme anlayışı ile hizmet sunmaktadır. Erken tanı yöntemlerinden poliklinik hizmetlerine ve koroner yoğun bakım ünitesi ile kalp sorunlarını güncel yöntemler kullanarak tedavi etmekteyiz.

Kardiyoloji Bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

 • Hipertansiyon
 • Hiperkolesterolemi
 • Kalp krizi
 • Koroner arter hastalığı
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp ritim ve ileti bozuklukları
 • Kalp kapağı hastalıkları
 • Aort damar hastalıkları
 • Doğumsal kalp hastalıkları

Bölümümüzdeki uygulamalarımız;

Ekokardiyografi (EKO) : Ekokardiyografide (kısaca eko da denir) ultrasondan (ses ötesi dalgalar) yararlanılır. Ultrason dalgaları, insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir (18.000 - 20.000 titreşim/sn). Bu ses dalgaları, tüp şeklinde elle tutulan ve hastanın göğsünde gezdirilen sesi oluşturan duyarlı bir alet yardımıyla kalbe gönderilir. Ses dalgaları kalp duvarlarından, kaslarından, kapakçıklardan alete geri döner. Farklı dokular ses dalgalarını farklı şekillerde yansıtır. Böylece kalpten geri dönen ses dalgaları bilgisayar ile resme çevrilir ve bu görüntüler monitörden izlendiği gibi istenirse kâğıda da bastırılır.

Eko, kalp hakkında önemli bilgiler veren, hızlı ve zararı olmayan bir testtir.

Eko ile;

 • Kalp kapak hastalıkları,
 • Kalp boşluklarının çapları, büyük olup olmadığı,
 • Kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığı (kalp damar hastalıklarında ilgili damarın kanlandırdığı yerlerde duvar hareket bozuklukları oluşabilir),
 • Kalp içi basınçlar,
 • Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması,
 • Kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi (İnsan kalbi kanla dolduktan sonra, kasılma ile içindeki kanın belli bir yüzdesini atar. Her kalp atışında kalbin damarlara attığı kan yüzdesine "ejeksiyon fraksiyonu" denir. Normali % 55-70 civarındadır. Yani kalp bir defada kendine gelen kanın %55-70'ini fırlatabilmektedir.) araştırılabilir. Kısaca kalp romatizması, kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalp hastalıkları gibi birçok konuda eko ile değerli bilgiler alınır.

Ekonun avantajları:

 • Özellikle kalbin kapak ve duvar hareketleri hakkında önemli bilgiler verir,
 • Birçok yerde vardır,
 • Boya, radyoaktif madde, iğne kullanılmaz,
 • Ağrısızdır ve hasta için zararlı değildir.

Eko'nun dezavantajları:

Testi yapan kişinin yeteneği, test sonuçlarının doğruluk derecesini etkiler. Bazı kişilerde eko görüntüleri kişinin yapısından dolayı iyi olmaz (kişi ekojenik değildir) ve yeterli görüntü elde edilemeyebilir. Kalbin bazı kısımları çok iyi görünmeyebilir.

Efor Testi Laboratuarı:

 • Kalp damarlarında darlık olan hastaları ortaya çıkarmak ve hastalığın ciddiyetini tespit etmek,
 • Kalp krizi geçiren hastalarda risk belirlemek,
 • Tedavi sonuçlarını takip etmek için,
 • Eforla tansiyon yükselme derecesini araştırmak,
 • Efor kapasitesinin ölçülmesinde,

Eforla ortaya çıkan ritim bozukluklarının tanısında önemli rol oynar. Göğüs ağrılarının değerlendirilmesinde önemli bir tanı aracıdır. Göğüs ağrısının kalpten kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit eder. Özellikle 40 yaş üstü hiçbir şikâyeti olmayan kişilere de belirgin bir şikâyete neden olmayan kalp damar hastalığının tanısı için faydalı olabilir.

Ancak kalp damar hastalıklarını göstermedeki duyarlılığı çok yüksek değildir. Kalp damar hastalığı olanların %60-%80'ninde hastalığı gösterirken, hastalık olmayanların da ancak %80 civarındaki kısmına hastalık yoktur diyebilmektedir. Dolayısıyla da yalancı pozitif ve yalancı negatif sonuçları az olmayan bir tanı yöntemidir.

Holter Laboratuvarı ve EKG:

Kalp atımlarının elektrokardiyografik olarak 24 saat boyunca (bazı yeni cihazlarda bu süre 48-72 saate kadar uzayabilir) kayıt edilmesidir. Çoğunlukla kişinin normal günlük hayatı sırasında kalp ritmini izlemek için kullanılır.

Kullanım alanları:

 • Ritim bozukluklarının tanısında,
 • Şikâyet oluşturmayan kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinin değerlendirilmesinde,
 • Ritim veya damar hastalıklarında tedavinin izlenmesinde,
 • Hastanın bir takım şikâyetlerinde (özellikle bayılmada), şikâyetlerinin kalp ile ilgili olup olmadığının araştırılmasında.
 • Kalp atımlarının uzun süreli kayıt edilmesi ile ritim bozuklukları ve gün içinde kalp hızının en yüksek en düşük değerleri saptanabilir, böylece en uygun tedavi şekli saptanır.
 • Cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihaz olup 3-4 adet kablosu, elektrodlar (yumuşak plastikten yapılı 3-4 cm çapında yapışkanlı malzeme) aracılığı ile göğüse tutturulur. Kişi günlük normal yaşamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaybeder. Süre sonunda cihaz çıkarılarak alınan kayıtlar analiz edilir.
 • Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozuklukları tespit edilebilir.

Holter tetkikinden önce özellikle doktorunuza almakta olduğunuz ilaçları tetkik öncesinde kesmeniz gerekip gerekmediğini sormalısınız. Holter cihazı takıldıktan sonra özellikle şikâyetinizi oluşturan olayları tekrarlayın, örneğin şikâyetiniz kahve içince oluyorsa kahve için veya merdiven çıkınca oluyorsa merdiven çıkın vs.

Tansiyon Holter :

Bazı durumlarda tansiyonun gün içinde nasıl seyrettiğini bilmek, ilaç tedavisi ile tam olarak kontrol altında olup olmadığını tayin etmek, gece olması beklenen düşmenin olup olmadığına bakmak ve beyaz gömlek hipertansiyonunu araştırmak gerekli olabilir. Bu durumlarda "sürekli kan basıncı ölçüm sistemi" kullanılır (ABPM=Ambulatory Blood Pressure Monitor).

Bunun için küçük bir cihaz hastaya takılarak manşonu kola sarılır ve kişi normal günlük yaşantısına döner. Cihaz, hastanın normal yaşantısı sırasında 24 saat süreyle ve planlanan belli aralıklarla, tansiyonu ölçerek kaydeder.

Süre sonunda hastadan cihaz çıkarılır ve kaydedilen bilgiler bilgisayarda değerlendirilir, böylece bütün bir gün boyunca kişinin tansiyon profili ortaya çıkarılır.

Talyum Sintigrafisi:

Miyokard perfüzyon (kanlanma) sintigrafisinde (MPS) prensip; talyum 201 (Tl-201) ve teknesyum 99m (Tc-99m) gibi radyoaktif maddeleri, kalp kasının tutup tutmaması esasına dayanır.

Test için Talyum daha çok kullanılmaktadır. Test ile alınan radyasyon dozu, normal bir akciğer grafisi çektirmekten daha fazla değildir. Talyumun allerjik reaksiyonlar dahil insan sağlığına zararlı bir yönü bulunmamaktadır.

Talyum Sintigrafisi hangi durumlarda yapılır?

 • Kalp damar hastalıkları tanısında,
 • Kalp kasının miyokard infarktüsü sonrasında canlılığın tespitinde,
 • Koroner balon anjiyoplasti öncesi ve sonrasında uygulamanın fayda ve gerekliğinin tespitinde,
 • Göğüs ağrılarının kalp hastalığı ile ilgisinin tespitinde,
 • Kalp damar hastalığı yönünden risk faktörleri bulunan hastalarda hastalık tarama testi olarak,
 • Kalp damar hastalığı olan kişilerde damar hastalığının öneminin saptanmasında,
 • Koroner bypass cerrahisi veya ilaç tedavisi sonrasında tedavi etkinliğinin saptanmasında,
 • Hastaların infarktüs geçirip geçirmediklerinin saptanmasında, geçirilen infarktüsün genişliğinin ve ciddiyetinin belirlenmesinde.
 • Hastaya sintigrafi yapılacaksa anlaşmalı olan özel bir merkezden randevu alınarak yapılmaktadır.


SAĞLIĞIN ÖZEL ADRESİ
Anlaşmalı Kurumlar
"SGK, Özel, Kamu Bankarları, Sigorta Şirketleri ve Çalışanlar İçin Kurum Ödemeli tüm anlaşmalı kurumları incleyebilirsiniz."

Tüm Anlaşmalı Kurumlar