Komite ve Ekipler
Kalite Kontrol / Komite ve Ekipler1- Eğitim Komitesi
 

Mesul Müdür

 

Kardiyoloji Uzm.

 

Enfeksiyon Hemşiresi

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

İdari İşler Müdürü

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Bölüm Kalite Sorumlusu

2- Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

 

Mesul Müdür

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

İdari Hizmetler Müdürü

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Dahiliye Uzmanı

 

Enfeksiyon Hemşiresi

 

Güvenlik Görevlisi

 

Labaratuvar Teknikeri

 

Radyoloji Teknisyeni

 

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

İş Güvenliği Uzmanı

3- Atık Yönetimi Komitesi

 

Mesul Müdür

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

İdari Hizmetler Müdürü

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Atık Yönetim Sorumlusu

4- Hasta Güvenliği Komitesi

 

Mesul Müdür Yardımcısı

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

İdari Hizmetler Müdürü

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

 

Biyokimya Uzmanı, İş Yeri Hekimi

 

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

 

Enfeksiyon Hemşiresi

 

Eczacı

 

Bilgi Sistem Sorumlusu

 

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

Bölüm Kalite Sorumlusu

5- Tesis Güvenliği Komitesi

 

Mesul Müdür

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdür

 

İdari Hizmetler Müdürü

 

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Teknik Servis Personeli

 

Güvenlik Görevlisi

 

Otelcilik Hizmetleri Sorumlusu

6- Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 

Mesul Müdür Yardımcısı

 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

 

G.Y.B Sorumlu Hekimi

 

Üroloji Uzmanı

 

Dahiliye Uzmanı

 

Y.D.Y. Bakım Sorumlu Hekimi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

 

Eczacı

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Satınalma Sorumlusu

 

Enfeksiyon Hemşiresi

 

Temizlik Şefi

7- Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Komitesi

 

Mesul Müdür (Genel Cererah Uzmanı)

 

Acil Servis Sorumlu Hekimi

 

Lab. ve Transfüzyon Sorumlu Hekimi

 

Dahiliye Uzm.

 

Çaocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.

 

Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı

 

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Başhemşire

 

Enfeksiyon Hemşiresi

 

Labaratuvar Teknikeri

 

İstatistik/Arşiv Görevlisi

 

Hemovijilans Sorumlu Hemşiresi

 

Hemovijilans Hemşiresi

8- Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi

 

Mesul Müdür/HAP Başkanı

 

Acil Durum ve Afet Yönetim Sorumlusu

 

İdari İşler Müdürü

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

Medikal Muhasebe Müdürü

 

İş Güvenliği Uzmanı

9- Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi

 

Teknik ve İdari İşler Müdürü

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Teknik Servis Personeli

10- Hasta Hakları İletişim Birimi

 

Hasta Hakları İletişim Birim Sorumlusu

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdür

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Halkla İlişkiler

 

Temizlik Şefi

11- Bina Tesis Turu Ekibi

 

Mesul Müdür

 

Teknik Hizmetler Müdürü

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Temizlik Şefi

 

Teknik Servis Personeli

 

İş Güvenliği Uzmanı

12- İlaç Yönetim Ekibi

 

Mesul Müdür

 

Eczacı

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm

 

Dahiliye Uzmanı

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Satınalma Sorumlusu

13- Bilgi Güvenliği Ekibi

 

Mesul Müdür

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Bilgi Sistemleri Personeli

15- Hasta ve Yakınları Görüş Öneri Şikayet Değerlendirme Ekibi

 

Mesul Müdür

 

Hasta Hakları İletişim Birim Sorumlusu

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

Kalite Yönetim Direktörü

16- Memnuniyet Anketleri Değerlendirme Ekibi

 

Mesul Müdür

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

Hastane Müdürü

 

Kalite Yönetim Direktörü

17- Nütrisyon Destek Ekibi

 

G.Y.B Sorumlu Hekimi

 

Diyetisyen

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

G.Y.B Sorumlu Hemşiresi

18- Rradyasyon Güvenliği Ekibi

 

Radyoloji Uzmanı

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

Hastane Müdürü

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Radyoloji TeknisyeniSAĞLIĞIN ÖZEL ADRESİ
Anlaşmalı Kurumlar
"SGK, Özel, Kamu Bankarları, Sigorta Şirketleri ve Çalışanlar İçin Kurum Ödemeli tüm anlaşmalı kurumları incleyebilirsiniz."

Tüm Anlaşmalı Kurumlar