Komite ve Ekipler
Kalite Kontrol / Komite ve Ekipler1- Eğitim Komitesi

Op. Dr. Mustafa ERBİLEN

Mesul Müdür

Uz. Dr. Deniz ŞELECİ KURU

Kardiyoloji Uzm.

Şengül İNCEOĞLAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

İdari İşler Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Selim OPTUR

Bölüm Kalite Sorumlusu

2- Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Op. Dr. Mustafa ERBİLEN

Mesul Müdür

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

İdari Hizmetler Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Uz.Dr. Recep BURHANOĞLU

Dahiliye Uzmanı

Şengül İNCEOĞLAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Ahmet TOPÇU

Güvenlik Görevlisi

Selim OPTUR

Labaratuvar Teknikeri

İsmail KESKİN

Radyoloji Teknisyeni

Kübra ŞEBEROĞLU

Bölüm Kalite Sorumlusu

Aysun DİKİLİTAŞ

Bölüm Kalite Sorumlusu

Ali YILDIRIM

İş Güvenliği Uzmanı

3- Atık Yönetimi Komitesi

Op. Dr. Mustafa ERBİLEN

Mesul Müdür

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

İdari Hizmetler Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Kübra ŞEBEROĞLU

Atık Yönetim Sorumlusu

4- Hasta Güvenliği Komitesi

Dr. Müjgan YILDIRIMKAYA

Mesul Müdür Yardımcısı

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

İdari Hizmetler Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Op. Dr. Eray ULU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Uz. Dr. H. Kamer BÜYÜKMİRZA

Biyokimya Uzmanı, İş Yeri Hekimi

Uz. Dr. Filiz KARİP

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Şengül İNCEOĞLAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Demet ÖZEN

Eczacı

Mehmet TUN

Bilgi Sistem Sorumlusu

Kübra ŞEBEROĞLU

Bölüm Kalite Sorumlusu

Selim OPTUR

Bölüm Kalite Sorumlusu

5- Tesis Güvenliği Komitesi

Op. Dr. Mustafa ERBİLEN

Mesul Müdür

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdür

Ömer ŞAHAN

İdari Hizmetler Müdürü

Naim KOÇOĞLU

Bölüm Kalite Sorumlusu

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Osman AKKULAK

Teknik Servis Personeli

Ahmet TOPÇU

Güvenlik Görevlisi

Kübra ŞEBEROĞLU

Otelcilik Hizmetleri Sorumlusu

6- Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Dr. Müjgan YILDIRIMKAYA

Mesul Müdür Yardımcısı

Uz. Dr. Hüseyin ÇÖREKÇİ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uz. Dr. Filiz KARİP

G.Y.B Sorumlu Hekimi

Op. Dr. M. Göksel AYKÖSE

Üroloji Uzmanı

Uz. Dr. Recep BURHANOĞLU

Dahiliye Uzmanı

Uz. Dr. Esin NURAY

Y.D.Y. Bakım Sorumlu Hekimi

Op. Dr. Eray ULU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Demet ÖZEN

Eczacı

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Cemile YAŞAR

Satınalma Sorumlusu

Şengül İNCEOĞLAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Kübra ŞEBEROĞLU

Temizlik Şefi

7- Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Komitesi

Op.Dr Mustafa ERBİLEN

Mesul Müdür (Genel Cererah Uzmanı)

Dr. Müjgan Sönmez YILDIRIMKAYA

Acil Servis Sorumlu Hekimi

Uzm.Dr. H.Kamer BÜYÜKMİRZA

Lab. ve Transfüzyon Sorumlu Hekimi

Uzm.Dr. Recep BURHANOĞLU

Dahiliye Uzm.

Uzm.Dr. Esin NURAY

Çaocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.

Op.Dr. Eray ULU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.

Op.Dr. M. Can TAŞKIRAN

Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı

Uzm. Dr. Filiz KARİP

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Gülsüm HAN

Başhemşire

Şengül İNCEOĞLAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Selim OPTUR

Labaratuvar Teknikeri

Mehmet TUN

İstatistik/Arşiv Görevlisi

R. Rüya TAZEGÜL

Hemovijilans Sorumlu Hemşiresi

Serap GENÇ

Hemovijilans Hemşiresi

8- Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi

Op. Dr. Mustafa ERBİLEN

Mesul Müdür/HAP Başkanı

Abdullah SERTDEMİR

Acil Durum ve Afet Yönetim Sorumlusu

Ömer ŞAHAN

İdari İşler Müdürü

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Naim KOÇOĞLU

Medikal Muhasebe Müdürü

Ali YILDIRIM

İş Güvenliği Uzmanı

9- Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi

Ömer ŞAHAN

Teknik ve İdari İşler Müdürü

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Osman AKKULAK

Teknik Servis Personeli

10- Hasta Hakları İletişim Birimi

Dr. Müjgan Sönmez YILDIRIMKAYA

Hasta Hakları İletişim Birim Sorumlusu

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdür

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Süleyman EROĞLU

Halkla İlişkiler

Kübra ŞEBEROĞLU

Temizlik Şefi

11- Bina Tesis Turu Ekibi

Op. Dr. Mustafa ERBİLEN

Mesul Müdür

Ömer ŞAHAN

Teknik Hizmetler Müdürü

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Kübra ŞEBEROĞLU

Temizlik Şefi

Osman AKKULAK

Teknik Servis Personeli

Ali YILDIRIM

İş Güvenliği Uzmanı

12- İlaç Yönetim Ekibi

Op. Dr Mustafa ERBİLEN

Mesul Müdür

Ecz. Demet ÖZEN

Eczacı

Op.Dr. Eray ULU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm

Uz.Dr. Recep BURHANOĞLU

Dahiliye Uzmanı

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Cemile Yaşar

Satınalma Sorumlusu

13- Bilgi Güvenliği Ekibi

Op. Dr Mustafa ERBİLEN

Mesul Müdür

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Mehmet TUN

Bilgi Sistemleri Personeli

15- Hasta ve Yakınları Görüş Öneri Şikayet Değerlendirme Ekibi

Op. Dr. Mustafa ERBİLEN

Mesul Müdür

Dr. Müjgan Sönmez YILDIRIMKAYA

Hasta Hakları İletişim Birim Sorumlusu

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

16- Memnuniyet Anketleri Değerlendirme Ekibi

Op. Dr. Mustafa ERBİLEN

Mesul Müdür

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

Hastane Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

17- Nütrisyon Destek Ekibi

Uz. Dr. Filiz KARİP

G.Y.B Sorumlu Hekimi

Dyt. Tuba ÇETİNEL

Diyetisyen

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

Şengül İNCEOĞLAN

G.Y.B Sorumlu Hemşiresi

18- Rradyasyon Güvenliği Ekibi

Uz. Dr. Süleyman BAŞPINAR

Radyoloji Uzmanı

Gülsüm HAN

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ömer ŞAHAN

Hastane Müdürü

Abdullah SERTDEMİR

Kalite Yönetim Direktörü

İsmail KESKİN

Radyoloji Teknisyeni