Üroloji
Poliklinik / Üroloji


Üroloji biriminde tetkik ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar şunlardır:

 • Üriner sistem taş hastalığı
 • Böbrek, mesane ve idrar yolları taşları
 • Ürolojik infeksiyonlar
 • Böbrek, mesane, idrar yolları ve genital organların iltihaplı hastalıkları
 • Prostat iltihabı
 • Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar
 • Prostat büyümesi
 • Kısırlık
 • İktidarsızlık
 • Ürolojik tümörler
 • Böbrek, Mesane, Prostat, Testis ve diğer ürogenital organ tümörleri
 • Doğuştan olma ürolojik anormallikler
 • İnmemiş testis, hipospadias, böbrek ve idrar yolları ile ilgili çeşitli anomaliler
 • İdrar kaçırma problemleri
 • Ürolojik organlarla ilgili yaralanmalar
 • Üroloji birimimizde uygulanan başlıca tetkik ve tedavi yöntemleri şunlardır:
 • Üroflowmetri- İdrar akım hızı ölçümü
 • Ürodinamik İncelemeler
 • Video-endoskopik yöntemlerle yapılan tetkik ve tedaviler
 • Sistoskopi- Mesane içinin gözlenmesi
 • Üreterorenoskopi- Böbrek boşlukları ve idrar yollarının gözlenmesi
 • TUR-P: Prostatın kapalı ameliyatla çıkarılması
 • Prostatın lazerle ameliyat edilmesi - Green Light Laser
 • Litoripsi: İdrar yolları ve mesane taşlarının kırılması
 • Mesane tümörlerinin kapalı yoldan çıkarılması
 • Uretrotomi: Uretra darlıklarının kapalı ameliyatı
 • Prostatla ilgili açık ameliyatlar
 • Böbrek ve idrar yolları taşları ile ilgili açık ameliyatlar
 • ESWL (Böbrek ve üreter taşlarının kırlması)
 • Dış genital organlarla ilgili ameliyatlar
 • Hidrosel (Su toplanması), Varikosel (Damar genişlemesi)
 • Ürolojik anomalilerin düzeltilmesine yönelik ameliyatlar
 • Ürolojik tümörlerle ilgili ameliyatlar
 • Kısırlık ve iktidarsızlık tedavisine yönelik ameliyatlar
 • Mikroskopik ürolojik cerrahi
 • Mikroskopik vanikoseloktomi
 • Mikroskopik TESE ( Tüp bebek için testisten sperm alınması )

İyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri, mesane kanseri ve böbrek kanserinde hem açık hem de kapalı (endoskopik ya da laparoskopik) cerrahi yöntemleri uygulanmaktadır.

Greenlight Lazer Teknolojisi

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde son yıllarda oldukça etkin bir tedavi alternatifi haline gelen GreenLight -Yeşil Işık- lazer yöntemi başarılı şekilde kullanılmaktadır. Özellikle minimal kanama ve kısa sonda kalış süresi ile hastaların en önemli tercihi olan GreenLight lazer teknolojisi oldukça istek söz konusudur.

Laparoskopi Teknolojisi

Prostat kanserinin tedavisinde ise son yıllarda tüm dünyada oldukça ilgi duyulan ve ülkemizde de sadece belli başlı birkaç merkezde uygulanan laparoskopik kapalı yöntemi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu yöntemde de en önemli avantaj ameliyat sırasında minimal kan kaybı ve ameliyat sonrası dönemde çok az ağrının olması ve hızlı iyileşme süredir. Kanserin kontrolünde açık cerrahi ile arasında hiçbir fark bulunmamakla beraber, fonksiyonel organların normal gözün 10 katı büyüklükte görmesi ile daha iyi korunma avantajına da sahiptir.

Bu avantajları ile böbrek kanserinin tedavisinde de laparoskopik tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

1 cm.lik 2 ve ½ cm.lik 2 delikten yapılan laparoksopik yöntemde hastaya büyük cerrahi kesi yapılmadığından oldukça önemli ağrı, iyileşme ve kozmetik avantajlara sahiptir. Bütün dünya da erken evre böbrek tümöründe standart tedavi haline gelmiş olan laparoskopik yöntem ile başarılı sonuçlar merkezimizde de alınmakta ve hastalar tarafından tercih edilmektedir.

PNL Sistemi

Zamanımızda idrar yollarının taşlarında standart tedavi yöntemi haline gelmiş olan endoskopik yöntem başarı ile merkezimizde de uygulanmaktadır.

Özellikle böbrek taşları son zamanlarda giderek daha fazla tercih edilen kapalı yöntem (PNL – Perkütan Nefrolitotripsi) ile açık ameliyata göre çok daha az ağrı ve kanama ile tedavi edilmektedir. Hastalar PNL yöntemi ile ertesi gün evlerine rahatlıkla dönebilme avantajına sahiptir. Böbrek için endoskopi ile girilerek ameliyat gerçekleştirildiğinden, merkezimizde olduğu gibi tecrübeli ellerde geride taş kalama riski de en aza inmektedir.

Üroloji bölümünde ayrıca nörojenik mesane, kadınlarda idrar kaçırma (inkontinans), erkeklerde önemli bir sıkıntı olan müzmin prostat iltihabları ve cinsel fonksiyon problemleri (erektil disfonksiyon) ve çocuklardaki böbrek çıkımındaki dalık (üreteropelvik bileşke darlığı – UPJ darlığı) ve mesaneden böbreklere idrar kaçması (vezikoüreteral reflü – VUR) tedavileri başarıyla uygulanmaktadır.

Böbrek

Böbrek Kanseri Nedir?

Böbrek Kanseri (Adenokarsinom), böbrek içinde yer alan ufak idrar kanalcıklarından köken alır.

Böbrek kanseri (renal hücreli kanser, adenokarsinom) böbrek içinde yer alan ufak idrar kanalcıklarının içini döşeyen epitel hücrelerinden kaynak alır. Böbrek içindeki yaklaşık 1 milyon adet küçük süzgeçlerden kan içindeki maddeler süzülür. Bu sıvı, böbrek içinde yer alan ufak kanalcıklardan geçerken vücut tarafından yeniden emilir ya da fazla maddeler atılır ve sonunda dışarı attığımız net idrarı oluşturur. Oluşan idrar böbrekteki toplayıcı havuzcukların kanalıyla ana havura (pelvis) ve oradan da üreter isimli kanal ile bir sure depolanacağı mesaneye (idrar torbasına) iletilir.

Böbrek kanseri de denilen adenokarsinom, küçük idrar kanalcıklarından (tübül) kaynaklanırken, böbrekteki havuz ve üreter kanalından kaynaklanan değişici epitel hücreli kanser adı verilen farklı bir formu da gelişebilir.

Sigara ve Aşırı Ağrı Kesici Kullanımı Böbrek Kanser Riskini Arttırır

Böbrek Kanser Gelişiminde Risk Faktörleri

 • Sigara kullanımı
 • Uzun süreli yüksek dozda ağrı kesici kullanımı
 • Genetik (Heredite) risk.

Örneğin: Von Hippal Lindau Semdromu veya herediter papiller renal hücreli kanser gibi böbrek kanseri tanımlanmıştır.

Böbrek kanserinde en sık karşımıza çıkan klinik belirti idrarda kanama ve karında ele gelen sert kitledir.

Sıklıkla idrarda kanama, karında kitle gibi belirtilerin yanında diğer belirtilere de neden olabilir. Erken evredeki böbrek kanserlerinde genellikle hiçbir belirti olmamaktadır. Ve bu hastalar genelde başka nedenlerle yapılan ultrasonografi ya da radyolojik tetkikler sırasında rastlantısal olarak tanınır.

Aşağıdaki bu belirtilerde böbrek tümörü yönünden değerlendirme gereklidir.

 • İdrarda kanama
 • Karında ele gelen sert kitle
 • Böbrekte uzun süreli ve geçmeyen ağrı
 • İştah kaybı
 • Kilo kaybı
 • Kansızlık (anemi)

Böbrek kanserinin değerlendirilmesinde ve teşhisinde batın ve böbreklerin incelenmesi gereklidir.

Bu incelemeler

 • Fizik muayene ve hikaye: Ailede böbrek kanseri hikayesi var mı? Başka risk faktörleri var mı? Karında ele gelen kitle var mı?
 • Kan analizlerinde: Böbrek kanserine eşlik etmesi beklenen belirtiler bulşunmkata mı? Anemi ya da hiperkromazi, kanda yüksek kalsiyum, karaciğer fonksiyonlarında bozulma gibi.
 • İdrar analizinde: İdrar da kanama var olup olmadığı ortaya konulmalı.
 • Ultrasonografi: Böbreklerin ultrasonografi ile değerlendirilmesi ilk planda en önemli tanı yöntemini oluşturmaktadır. Şüphe edilen kitle (Şekil-1) genellikle Doppler ultrasonografi ya da ideal olarak bilgisayarlı tomografi ile ya da manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile kesinleştirilir.
 • Bilgisayarlı tomografi: Enine kesitlerle tüm karın içi organların aynı anda değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca özellikle damardan verilen kontrast madde ile, böbrekte ultrasonografi ile belirlenen kitlenin o kontrast maddeyi tutup tutmadığı ile kitlenin damarsal zenginliği açısından da fakir edinilir. Ayrıca kitlenin böbrek içindeki lokalizasyonu, ebatları kesin olarak vurgulanırken, bunların detayı planlanacak cerrahi tedavi açısından önemlidir. Böbrek kenarına doğru, ana damarlarla yakın ilişkisi olmayan sınırlı bir tümör kitlesinde sadece tümörün alınarak geride kalan sağlam böbrek dokusunun kurtarılması çok önemlidir. Özellikle iki taraflı böbrek kanseri vakalarında gerideki sağlam böbrek dokusunun kurtarılması hastanın diyalize ihtiyaç göstermemesi için hayati önem taşımaktadır.
 • MR Görüntüleme: Özellikle bilgisayarlı tomografinin kullanılamadığı bazı durumlarda teşhis ve az önce sözü edildiği gibi, tümörün böbrek içindeki damarsal yapılarla olan ilişkisini değerlendirmede yardımcıdır.
 • Biopsi: Bazı vakalarda teşhis konusunda çok şüphe varsa gündeme gelebilir ve genellikle bilgisayarlı tomografi rehberliğinde yapılabilir. Ancak biopsinin değerlendirmede sıkıntıları vardır. Bunlardan en önemlisi patolojik değerlendirme için alınan materyal genellikle yeterli olamamakta ve bu nedenle de teşhiste kesinlik söz konusu olmamaktadır.

Günümüzde yaklaşım bilgisayarlı tomografi ya da MR görüntüleme ile böbrek tümörü tanısı almış bir hastaya cerrahi eksplorasyonu uygulamak ve cerrahi eksplorasyon sırasında değerlendirme ile kesin tanıyı koyarak cerrahi tedaviyi tamamlamaktır.

Prognozu (gelecekteki hastalığa bağlı yaşam süresini) ve nasıl bir tedavinin uygulanması gerektiğini etkileyen faktörler vardır.

Bu faktörlerin başında

 • Hastalığın klinik evresi
 • Hastanın yaşı ve genel sağlık durumu gelir

Böbrek kanserinin klinik durumunun, gelişiminin ne derecede olduğunun kolaylıkla anlaşılması ve tedavilerinin planlanması için evreleme sistemi kullanılır. Evreleme sisteminde en önemli parametreler tümörün boyutları ve tümörün böbrek ve çevre dokusu ile olan ilişkisi yanında uzak dokulara yayılıp yayılmadığıdır. Büyük boyutlardaki ve uzak organlara yayılmış böbrek kanserinin tedavisinde laparoskopik cerrahiden çok açık cerrahi tercih edilebilir.SAĞLIĞIN ÖZEL ADRESİ
Anlaşmalı Kurumlar
"SGK, Özel, Kamu Bankarları, Sigorta Şirketleri ve Çalışanlar İçin Kurum Ödemeli tüm anlaşmalı kurumları incleyebilirsiniz."

Tüm Anlaşmalı Kurumlar