Ziyaretçi ve Refakatçi Kabul Prosedürü
Kurumsal / Ziyaretçi ve Refakatçi Kabul Prosedürü


Yatan Hasta Servislerine Hasta Ziyareti:
 • Hastanemizde ziyaret saatleri 10.00-12:00, 19:00-21:00 arasındadır. Covid 19 Hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecektir.
 • Hastalara refakat eden kişilerin sayısı sınırlanacak, mümkünse hep aynı kişinin refakat etmesi sağlanacaktır. 12 yaş altı çocukların; ateş, öksürük, aksırık ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonu şikayeti olanların; bilinen bir enfeksiyon hastalığı ve/veya herhangi bir kronik hastalığı olan kişilerin ve yaşlıların hastanede hasta ziyaretinde bulunmamaları gerekmektedir.
 • Hasta ziyaretleri kısa tutulmalı, mümkünse 5 dakikayı geçmemelidir.
 • Hastalarla ve hasta yakınlarıyla sarılmamalı ve öpüşülmemelidir.
 • Hasta odalarına girmeden önce ve çıktıktan sonra eller sabun ve su ile iyi bir şekilde yıkanmalı veya hasta odalarında bulunan el dezenfektanı ile dezenfekte edilmelidir.
 • Hasta odalarında çevreye temas etmekten kaçınılmalıdır. Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunulmamalıdır.
 • Solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile hastanede yatan hastalar mümkünse ziyaret edilmemeli, ziyaret zorunluysa hastalara 2 metreden daha fazla yaklaşılmamalıdır.
 • Covid 19 nedeniyle yatan hastalara ziyaret yasaktır.
 • Ziyaretçi yönlendirmeleri mesai saatleri içinde Danışma Elemanı, mesai saatleri dışında Güvenlik Görevlisi tarafından yapılır.
 • Hastane ana giriş kapısı 18.00’de kapanır ve tüm giriş-çıkışlar Acil Servisten yapılır. Saat 18.00’den sonra gelen hasta ziyaretçilerinin hasta odalarına ulaşması Güvenlik Görevlisi tarafından sağlanır.
 • Saat 22.00-24.00 arasında gelen ziyaretçilerin bilgisi gece idari amirine bilgi Güvenlik Görevlisi tarafından verilir.
 • Saat 24.00’ten sonra gelen ziyaretçinin servise çıkışına izin verilmez.
 • Ziyaret saatinin bitiminden sonra ilgili Servis Hemşiresi tarafından hasta odaları dolaşılarak, ziyaret saatinin bittiği bilgisi iletilir. Ziyaretçi dışarı çıkmaz ise Güvenlik Görevlisi tarafından ziyaretçi kibar şekilde uyarılır ve dışarı çıkması sağlanır.
 • Olası problemlerde ve iletişim sorunlarında Gece Amiri de bilgilendirilir.


 • Doğum Fotoğrafçılığı Uygulaması:
  Ameliyathane Sekreteri/Konuk Doktor Sorumlusunun doğum randevusu alırken hekime “Doğum fotoğrafçısı girecek mi?” diye sorulur, ameliyathane randevularının yanına not düşülür. Ameliyathane ve doğumhanede çekilecek fotoğraflar için, anlaşmalı olan firmayla çalışılır. Anlaşmalı olan firma çalışanları, hastane tarafından kendilerine verilen fotoğraflı kimlik kartını takar. Kimlik kartı olmayan firma çalışanı ameliyathaneye alınmaz. Konu ile ilgili sorun yaşandığında Hasta Hizmetleri Birimi Sorumlusuna bilgi iletilir. Ameliyathane ve doğumhaneye anlaşmalı firma çalışanları dışında kimse kabul edilmez. Ameliyathane ve doğumhane dışında fotoğraf çektirmek isteyen anlaşmalı olmayan diğer doğum fotoğrafçılarına müdahale edilmez, fakat ameliyathane ve doğumhaneye kabul edilemeyeceği bilgisi iletilir.

  Ziyaretçilerin ve refakatçilerin uyması gereken kurallar vardır. Bunlar;
  Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılır ve kısa tutulur. Hastane içinde yüksek sesle konuşulmaz ve gürültü yapılmaz. Bu gibi durumlarda Servis Hemşiresi tarafından Hasta hakları Birimine bilgi verilir. Kalabalık ziyaretçi bulunması hastalar için sakıncalıdır. Ziyaret sırasında hasta yataklarına ziyaretçiler tarafından oturulmaz. Bu gibi durumlarda ilgili servis Hemşiresi tarafından ziyaretçi kibar bir dille uyarılır. Hasta ziyaretçileri dışarıdan yiyecek ve içecek getirdiğinde hastaneye yiyecek ve içecek güvenlik görevlisi tarafından kabul edilmez. Dışarıdan yiyecek getirildiği tespit edilen ziyaretçiler, ilgili Servis Hemşiresi tarafından uyarılır. Ziyaretçiler tarafından diğer hastaların mahremiyetine saygı gösterilir. İzolasyona alınan/ziyaretçi kısıtlaması olan hastalar için Servis hemşiresinin bilgilendirmesine istinaden ziyaretçiler/refakatçiler tarafından bu doğrultuda hareket edilir. Ziyaretçi ya da refakatçi tarafından hastaya hekim/hemşirelerin bilgisi olmaksızın herhangi bir ilacın hasta için kullanılmamalıdır. Hastanedeki yatış süresince hastaneden ya da servisten ayrılmak gerektiğinde hekime/hemşireye, ziyaretçiler/refakatçiler tarafından haber verilmelidir. Hekim/hemşirelerin bilgisi dışında hastaya yiyecek/içecek verilmemelidir. 12 yaşından küçük çocukların hasta ziyareti kabul edilmez. Güvenlik Görevlisi tarafından gelen hasta yakınına öncelikle nazik bir dille hangi servise çıkacağı sorulur. Çocuk tek bir ebeveynle birlikte gelmişse hasta refakatçisi aranarak aşağıya davet edilerek, çocuğun yalnız kalması önlenir. Hastanemize çiçek kabul edilmez. Hastanın doktoru tarafından ya da hastanın isteği üzerine ziyaretçi kısıtlaması konulabilir. Kat Sekreteri veya Servis Hemşiresi ziyaretçi kısıtlaması bulunan hastalar için gelen ziyaretçileri hasta odasının dışında refakatçi ile görüştürür. Hasta odasının kapısına “Ziyaretçi Yasağı Vardır” uyarısı asılır. Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarıları beklenmeksizin hastane terk edilmelidir.

  Çiçek Uygulaması:
  Ziyaretçiler ve çiçekçiler tarafından getirilen çiçekler Güvenlik Görevlisi veya Danışma Personeli tarafından hastane girişinde teslim alınır. Yapay çiçekler in hasta odasına çıkarılmasına izin verilir. Hasta ve/veya yakınına “Çiçeğiniz bizim tarafımızdan saklanmaktadır. Taburcu olurken Güvenlik Görevlisi veya Danışma Personelinden çiçeğinizi alabilirsiniz” şeklinde bilgi verilir. Buket ve aranjman şeklinde derlenmiş çiçekler için 2. gün içinde hasta/yakınına teslim almaları gerektiği konusunda bilgi verilir. Teslim alınan çiçeklerin üzerine “hasta adı, oda numarası ve geldiği tarih” yazılarak çiçek saklama alanına alınır. Çiçek saklama alanında bulunan çiçeklerin bakımı Acil Serviste görevli Temizlik Personeli tarafından yapılır. Hastane genelinde çiçek kabulü durumunda, Güvenlik Görevlisine haber verilir ve Güvenlik Görevlisi tarafından çiçek bu talimatta belirtildiği üzere teslim alınır. Taburculuktan sonra teslim alınmayan çiçekler için hasta/yakını Güvenlik Görevlisi veya Danışma Personeli tarafından aranır.

  Yoğun Bakımlara Hasta Ziyareti Uygulaması:
  Yoğun Bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalara ziyaret yapılmayacaktır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde bu talimatta belirtilen ziyaret saatlerine göre ve sadece bebeklerini emzirmek üzere kontrollü olarak ziyaret kabul edilir. Belirlenen ziyaret saatleri dışında, Yenidoğan Yoğun bakım sorumlu hekimi/Hastanın Primer Hekiminin izni ile kısa süreli ve sadece bebeği emzirmek için ziyarete izin verilir. Covid 19 tedbirleri kapsamında Genel Yoğun Bakım Ünitesine ziyaret yasaktır. Hasta yakınları; Pazar günleri hariç her gün, günde 1 defa saat 10:00-11:00 arası , Yoğun Bakım Sorumlu hemşiresi tarafından hastane telefonu ile aranarak, görüntülü görüşme gerçekleştirilir. Hastanın klinik durumu ile ilgili olarak Yoğun bakım sorumlu hekimi/Hastanın Primer Hekimi tarafından; günde 1 defa 09:00-10:00 saatleri arası Yoğun Bakım Hasta Bilgilendirme Odasında, mesafe kuraralına uygun olarak sıra ile hasta yakınları bilgilendirilir. Hastanın Hemşiresi, hastanın tıbbi durumu ile ilgili hasta yakınına/ziyaretçilere açıklama yapmaz. Akut değişmiş durumlarla ilgili olarak, hasta yakını çağrılarak, Yoğun bakım sorumlu hekimi/Hastanın Primer Hekimi ayrıca bilgilendirme yapılır.

  Yenidoğan Yoğun Bakım Ziyaret Kuralları:
  Yoğun Bakım ziyaret saatleri: YDYB Ünitesi 10.00 – 11.00 18.00 – 19.00 Yeni Doğan Annesi Emzirmek İçin Girer Anne, Yenidoğan Yoğun Bakıma alınmadan önce Yenidoğan Yoğunbakım hemşiresi tarafından önlük ve galoş giydirilir. Anneler aynı anda değil, ziyaret saatleri içinde planlı bir şekilde ve sıra ile içeri alınır. El antiseptiği ile ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanır. Ziyaret sonrasında el antiseptiği kullanımı konusunda bilgilendirme yapılır. Covid 19 pandemisi nedeniyle tüm ziyaretçilerin maske takmaları hemşire tarafından sağlanır. Hasta yakınına ait cep telefonu varsa telefonu kapatması sağlanır.


  SAĞLIĞIN ÖZEL ADRESİ
  Anlaşmalı Kurumlar
  "SGK, Özel, Kamu Bankarları, Sigorta Şirketleri ve Çalışanlar İçin Kurum Ödemeli tüm anlaşmalı kurumları incleyebilirsiniz."

  Tüm Anlaşmalı Kurumlar